Musa Dağı, Çıralı, Kemer-Antalya

Korsanlarla işbirliği yaptığı için Roma tarafından şiddetle cezalandırılmış Olympos kenti aslında limanın bulunduğu yerde değil, olağanüstü bir Akdeniz manzarasına sahip Olympos (Musa) Dağı’nın tepesinde kurulmuştu. Hâlâ da orada! 36°21’26”N, 30°29’20”E Musa Dağı, Çıralı, Kemer-Antalya
Likya’da bir korsan kentti Olympos! Meşru hükümdarlar yerine,
musa-dagi-cirali-kemer-antalya

Akdeniz’e korku salmış korsanlarla işbirliği yaptığı için kötü şöhret yaptı. Bu yüzden Likya Birliği’nden atıldı. Ve bu yüzden Roma İmparatorluğu tarafından yakılıp yıkılarak cezalandırıldı.

Bugün Olympos hakkında çoğunlukla iki şeyi yanlış biliriz. Bunlardan biri kentin yeridir. Kent aslında Helenistik dönemde, bugün Antalya Kemer’e bağlı Ulupmar Köyünün Çıralı Mahallesi yakmlanndaki Akçay Deresi etrafında kalıntılarım gezdiğimiz yerde değil, Musa Dağı’nm (Olympos) zirvesi yakınlarında, deniz seviyesinden yüzlerce metre yukarda kurulmuştu. Bugün bu kentin kalmtılanm görebilmek için Olympos Dağı’na tırmanmanız gerekmekte. İkinci yanlış bildiğimiz konu da tam bu noktada belirir. Çoğumuz Beycik yakmlanndaki Tahtalı Dağı’nı (2366 m) bölgedeki Olympos Dağı zannederiz. Oysa artık araştırmacılann büyük bölümü antikçağ yazarlannm eserlerinde bahsettiği Olympos Dağı’nm Tahtalı Dağı değil, Çıralı’mn hemen yanı başında (güneyinde) yükselen Musa Dağı (940 m) olduğunda hemfikir. Tahtalı Dağı’mn ise antik dönemde Olympos değil, Solyma olarak anıldığı düşünülüyor.

Kent 1Û 2. yüzyılda, 30-40 yıl süreyle Likya Birliğinin üç oya sahip metropol kentlerinden biri oldu. Bu dönem kentin ciddi bir refah içinde olduğu bir dönemdi. Ancak kent 10 104-100 yıllan arasında -pek çok araştırmacıya göre Olymposlu bir demirci olan ama korsanlıkla bölgede hâkimiyetini kurmuş- Zeniketes’in idaresine girdi. Halkın korsanlarla işbirliği yaptığı kent IÖ 78-77 yıllarına kadar, yani yaklaşık yirmi yıl süresince Zeniketes tarafından yönetildi. Korsan Kral Zeniketes dağda bir kale yaptırdı ve korsanlık faaliyetlerini hem Çoban Koyu’nda gizlenen donanmasından hem de bu kaleden yönetti. Kimi araştırmacılar bu kalenin, Omurga Dağı’nm kuzey yamacındaki Göktaş Kale olduğunu ileri sürseler de, büyük çoğunluk bu kalenin Musa Dağı’ndaki yerleşimin yakınında olduğunda hemfikir olmuştur. Zaten kale Strabon’un belirttiği üzere, “bir dağın üzerinde idi”, oysa Göktaş Kale denizden sadece 175 m yüksekte.

Korsanlığın hüküm sürdüğü dönemde Olympos’un Likya Birliği üyeliği askıya alındı. Olymposlulann Zeniketes ile yapüğı işbirliği Roma’nm 10 78-77’de kenti cezalandırmasıyla sona erdi. Zeniketes imparatorluk ordusunun saldırısı karşısında Olympos Dağı’ndaki kalesini sonuna kadar savundu. Ancak yenileceğini anladığı noktada, tıpkı yıllar sonra Marcus Antonius’un saldmsı karşısında Xanthoslulann yapacağı gibi, evini yakarak ve intihar ederek yurdunda ölmeyi seçti. Zeniketes’i yenen Romalı General Servilius Isauricus kenti yakıp yıktırdı ve yağmalattı. Kentin hâzinelerini ise Roma’ya götürdü. Zeniketes’in yenilgisinin akabinde dağın yüksek kesimlerindeki kent terk edildi ve yerleşim bugünkü liman ağzında gördüğümüz noktaya taşındı.

Ancak Zeniketes’in korsanlık faaliyetlerinin merkezi ve eski Olympos kentinin kalmtılan Musa Dağı’nm Yaylalık olarak bilinen mevkine 10 dakika mesafede, yaklaşık 670 m irtifadadır. Kesme taşlardan yapılma agorası, stoası, sarnıcı ve ölü yakma odalan ile efsanevi antik kentten geriye kalanlann bulunduğu bu noktaya Adrasan’dan ya da Çıralı’dan 4-5 saatlik bir tırmanışla ulaşılabilir. Bu noktadan 1,5 km güneydoğuya ilerler, Olympos’un zirvesine çıkarsanız, bu kez de korsanlann bir zamanlar Akdeniz’deki gemileri en iyi gördüğü noktaya varırsınız.

Detaylı bilgi ve harita için

Likya Yolu’nda Yürümek,

İbrahim Turgut, Kate Clow, Upcountry (Turkey)

Ltd, İstanbul, 2010.
Nasıl Gidilir?

Musa Dağı’ndaki eski Olympos kentine ve zirveye çıkmak için yürüyüşünüze Olympos antik kentinden ya da Adrasan’dan doğrudan yükselerek başlamanız, her iki taraftan da uzun ve dik sırt hattını aşmanız gerekeceği için büyük hata olur. Özellikle sıcak mevsimlerde su bulmanın sorun olduğunu da düşünerek rotaya Adrasan plajının kuzey ucundaki çayı yukarıya doğru takip ederek girmenizde fayda var. Yaklaşık 600 m sonra sağda Sazak Sokak tabelasının bulunduğu beton köprüyü göreceksiniz. Oraya yönelip köprüden önce sola Kardelen Sokak’a sapıp bir kaç yüz metre sonra çayın daraldığı noktada, taşların üzerinden karşıdaki Ormancı Sokak’a geçin. Ekili arazilerin arasında ilerlerken önünüze taşlarla örülmüş bir duvar çıkacak. Onu aşınca seralar solunuzda kalacak şekilde ilerleyin. Daha sonra sağınıza Musa Dağı’nın ana kütlesini, solunuza ise 200 m yükseltin tepeyi alarak bu iki yükselti arasındaki 300 m uzunluğundaki geçitten geçin. Son kulübeyi arkanızda bıraktıktan 50 m sonra sağdaki patikayı takip ederek yavaş yavaş tepenin öbür tarafına dolanın, ilerdeki kulübeleri geçtikten sonra patika ormana giriyor. İlerde bir su kaynağı da var. ilk geçidi aştığınız noktadan yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra Musa Dağı’nın Yaylalık tabir edilen kesimine sizi ulaştıracak olan patikaya varacaksınız. Kızılçam ile sandal ağaçlarının yanı sıra yer yer makilik alanlardan yükselerek

5 saatlik bir yürüyüş sonunda Yaylalık mevkine ulaşabilirsiniz. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda Yukarı Olympos kentinin Musa Dağı’nda olduğu kanıtlandı. Bir kulübe ile su kaynağının bulunduğu Yaylalık’a 10 dakika mesafede, güneyde, ağaçlar arasında eski Olympos antik kenti kalıntıları bulunuyor. 940 m’lik Musa Dağı zirvesi 1, 5 km güneydoğuda kalıyor, inişi kuzey-güney doğrultusundaki sık ormanlık vadi hattından Olympos tarafına da yapabilirsiniz. Ancak dağın doğu yüzü dik uçurumlara açılıyor, dikkat!

Pin It

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir